Flyer, Pamphlet, Brochure

ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

สื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค แจกตามสถานที่ต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ ลักษณะเด่น คือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้กระชับ

การแจกสื่อประเภทนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคำถาม เพราะผู้บริโภคสามารถอ่านข้อมูลเองได้

สิ่งสำคัญก่อนการออกแบบใบปลิว มีดังนี้

  • ทราบจุดประสงค์และความต้องการของแบรนด์ตัวเอง

  • รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง รวมถึงความแตกต่างจากแบรนด์อื่น เพื่อกระตุ้นความสนใจได้ดีขึ้น

  • รู้จักลูกค้าเป้าหมายของตัวเอง เพื่อออกแบบให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเติบโตที่รวดเร็ว

  • เนื้อหาและการออกแบบสอดคล้องกัน เช่น ใบปลิวธุรกิจ ต้องดูมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อความน่าเชื่อถือ

  • คุณภาพของสิ่งพิมพ์ จากการสำรวจมากกว่า40% คนสามารถจำรูปภาพในใบปลิวหลังจากการมองเห็นเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ดังนั้นคุณภาพของงานพิมพ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

ขั้นตอนการสั่งทำใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

❥ ส่งไฟล์ Ai หรือ Ps ที่ print@speedcom.co.th

แจ้ง Size ที่ต้องการ : A3 A4 A5

ปริมาณที่ต้องการผลิต

การพิมพ์ : 1ด้าน หรือ 2ด้าน

วิธีการพับ (ถ้ามี) : 1พับ2ตอน หรือ 2พับ3ตอน