Poster

โปสเตอร์

โปสเตอร์

สื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม โฆษณา ส่งเสริมสังคม และเทศกาลต่างจะถูกหยิบขึ้นมาออกแบบ และสร้างความหมายได้เป็นอย่างดี รวมถึง งานDrawing, MAP, CAD, GIS, หรือ Plot เราก็สามารถทำได้

จุดประสงค์ของโปสเตอร์

 1. นำสิ่งที่ผู้ต้องการโฆษณา ออกมาเผยแพร่ให้โดดเด่นและสะดุดตา

 2. สามารถสื่อสาร ปลุกเร้าความสนใจของผู้พบเห็นได้

 3. ต้องสามารถเล่าเรื่องราวจากภาพได้ ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจได้ในทันที

 4. ภาพเน้นเฉพาะเรื่องที่จะโฆษณา สำคัญที่สุด คือ ส่วนประกอบต่างๆ จะต้องกลมกลืนกัน

 5. สะท้อนถึงเรื่องราวที่จะโฆษณาออกมาได้

ปสเตอร์ มี 3ประเภท ได้แก่

 1. ปสเตอร์นอกสถานที่ เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ติดอยู่บนคัตเอ๊าต์ เช่น บิลบอร์ด (Billboard)

 2. โปสเตอร์เคลื่อนที่ จะติดบนรถขนส่งสาธารณะที่ผู้คนสัญจรกันไปมา เช่น โปสเตอร์ที่ติดตามรถไฟฟ้า หรือรถเมล์

 3. โปสเตอร์ติดภายใน เช่น โปสเตอร์ในภาพยนตร์ โปสเตอร์ในห้างสรรพสินค้า

โปสเตอร์นอกสถานที่

โปสเตอร์เคลื่อนที่

โปสเตอร์ติดภายใน

องค์ประกอบสำคัญ

 • Heading : ชื่อโปสเตอร์ หรือพาดหัวหลัก

 • Sub-Heading : ส่วนขยายของพาดหัว หรือพาดหัวรอง

 • Details : เนื้อหา และวันเวลาที่จัดกิจกรรม

 • Contact : ข้อมูลติดต่อ สำหรับคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 • Images : ภาพตกแต่งที่ทำให้โปสเตอร์น่าสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างงาน

คลิปผังองค์กร.mp4
คลิปงานวิจัย.mp4