6 ไอเดีย สร้างสรรค์นามบัตร

6 ไอเดีย สร้างสรรค์นามบัตรธุรกิจของคุณให้โดดเด่น

นามบัตร เป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้เลยสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตน และความเป็นมืออาชีพได้ เป็นมากกว่าการแนะนำตัว เนื่องจากแฝงไปด้วยการโฆษณาสินค้าและบริการ


1. ใช้ฟ้อนท์ตัวหนังสือแบบลายเส้น หรือลายมือ เพิ่มความรู้สึกแบบ personal touch เป็นการสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ หรืออาจจะแปลว่า ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจมาก แก่ธุรกิจของคุณ

Cr.marketingoops

2. รูปแบบของนามบัตรโดดเด่น แตกต่างไม่เหมือนใคร เช่น ไดคัทเป็นรูปทรง ทำเป็นมินิ คีย์บอร์ด หรือทำนามบัตรเป็นแผ่นดนตรี เป็นต้น

3. ใช้ icons แทนถ้อยคำพูดต่างๆ เพราะคนชอบมองเป็นรูปภาพ มากกว่าการอ่าน

Cr.marketingoops

4. ทำให้ผู้รับมีส่วนร่วมในนามบัตร เช่น อยากทราบชื่อต้องขูดออก หรือ สามารถจุดไม้ขีดไฟได้

Cr.marketingoops

5. นำสิ่งที่คุณทำออกมาเป็นสื่อผ่านนามบัตร เช่น ถ้ารับถ่ายภาพ อาจทำรูปแบบนามบัตรเป็นกล้อง รับขับรถตู้ ทำรูปแบบนามบัตรเป็นรถตู้ หรือถ้าเป็นนักเขียน อาจทำนามบัตรในรูปแบบของหนังสือ เป็นต้น

Cr.marketingoops

6. ทำนามบัตร เสมือนพอร์ทฟอลิโอ เช่น ดึงเข้าออกได้ ทำให้เห็นผลงานที่สอดแทรกไว้

Cr.marketingoops