โปสเตอร์เพื่อการศึกษา

โปสเตอร์เพื่อการศึกษา

เป็นการใช้โปสเตอร์ภาพ เพื่อเสริมสร้างระบบความจำ สามารถใช้ได้กับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยเด็ก ซึ่งโปสเตอร์ประเภทนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ พร้อมกับจดจำสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพราะเหตุผลใดมาดูกันได้เลยค่ะ

  1. ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยรูปภาพ

การใช้รูปภาพในโปสเตอร์เพื่อการศึกษา นอกจากเด็กๆจะให้ความสนใจเป็นอย่างดีแล้ว เด็กยังจดจำสิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะภาพประกอบที่เป็นเรื่องราหรือมีสีสันสวยงาม เพราะสีสันที่สวยงามจะกระตุ้นให้สมองเกิดความจดจำได้ชัดเจนมากขึ้น อย่างสีแดงหรือสีที่เห็นได้ชัด มักถูกนำมาใช้สำหรับเนื้อหาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ

  1. สร้างความเชื่อมโยงในการจดจำ

โปสเตอร์เพื่อการศึกษา มักสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อถ่ายทอดให้เด็กจดจำได้ง่ายมากขึ้น ตัวอย่างภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคู่กับรูปสัตว์หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร หรืออาจเป็นตัวเลขคู่กับรูปสิ่งของตามจำนวนเลข ซึ่งการสื่อสารด้วยเรื่องราวที่เชื่อมโยงเช่นนี้ จะส่งผลให้เด็กสามารถจดจำเรื่องราวที่สอนได้ง่ายและเร็วขึ้น

  1. สร้างความจดจำได้ตลอดเวลา

โปสเตอร์เพื่อการศึกษา มักมีการติดในตำแหน่งที่เด็กสามารถสังเกตเห็นได้ตลอดเวลา เพราะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กๆ จดจำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วอยู่สม่ำเสมอ จึงทำให้เด็กสามารถจดจำเรื่องราวที่สอนไปได้ดีมากขึ้น

  1. ทบทวนความจำ

การใช้โปสเตอร์สำหรับการศึกษา ช่วยให้เด็กมีเวลาทบทวนเพื่อทำความเข้าใจและสร้างการจดจำในเนื้อหาที่เรียนรู้ได้อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา โปสเตอร์บางประเภทยังเป็นเหมือนเกมให้เด็กเล่น ซึ่งเปรียบเสมือนการได้ทบทวนเรื่องราวที่เรยนรู้ในทุกๆวัน เกิดเป็นการจดจำที่มีประสิทธิภาพ

  1. กระตุ้นและทดสอบความทรงจำ

เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องราวที่ต้องการจดจำนั้นถูกต้อง อาจลองนำโปสเตอร์สื่อการสอนมาใช้ โดยตั้งคำถามกระตุ้น และทดสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่เด็ก ๆ จดจำนั้นถูกต้อง ผู้ปกครองอาจปิดเนื้อหาบนโปสเตอร์ส่วนที่ต้องการทดสอบเพื่อถามว่าเด็ก ๆ สามารถจดจำรายละเอียดนั้นๆ ได้หรือไม

เด็กที่อายุยังน้อยจะเหมาะกับโปสเตอร์เพื่อการศึกษาที่เนื้อหาไม่ซับซ้อนมากเกินไป เนื้อหาอาจเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เมื่อโตขึ้นอาจใช้โปสเตอร์ที่สอนเนื้อหาทางประวัติศาสตร์หรือสอนการคิดเลขแทน ลูกค้าท่านใดสนใจทำโปสเตอร์รูปภาพ หรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ สามารถติดต่อทางทีมงานได้นะคะ ^^

อ้างอิง : https://www.aksaraforkids.com/blog