วิธีการแจกใบปลิว

วิธีการแจกใบปลิว

ทุกวันนี้การเลือกใช้ใบปลิวหรือโบรชัวร์ต่างๆ เป็นสื่อทางการตลาด ที่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่เสมอ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี อธิบายสรรพคุณของสินค้าให้ลูกค้าทราบได้ครบถ้วน ราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาอื่นๆ และเนื่องจากคนเรามีความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การเลือกกินที่หลากหลาย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงสุขภาพ ที่ต้องการดูแลตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น จึงทำให้เกิดสินค้าใหม่ๆมากมายในปัจจุบัน และธุรกิจเลือกใช้ใบปลิวเป็นสื่อ ทำให้เราเห็นคนแจกใบปลิว โบรชัวร์กันอยู่ทุกซอกทุกมุม

การแจกใบปลิว ที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการดังนี้

1️⃣ แจกใบปลิวตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น เลือกแจกเฉพาะกลุ่ม กรณีที่เป็นสินค้าของผู้หญิง หรือผู้ชายโดยเฉพาะ

2️⃣ ทราบพื้นที่หรือจุดในการแจกที่เหมาะสมกับสินค้า

3️⃣ วางแผนการแจกเป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพ

4️⃣ ราคาทำใบปลิว เข้าถึงได้ ต้องไม่แพงจนเกินไป

ดังนั้นการจัดทำใบปลิว จึงต้องมีการออกแบบ มีองค์ประกอบต่างๆอย่างลงตัว จึงจะทำให้ใบปลิวดึงดูดใจ และสะดุดตาต่อผู้พบเห็น เป็นผลให้คนบริโภคหรืออุดหนุนสินค้านั้นๆ