ความแตกต่างของสติ๊กเกอร์

ความแตกต่างของสติ๊กเกอร์

  • สติ๊กเกอร์กระดาษ (Paper Sticker)

มีราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจที่ต้องการประหยัดต้นทุน เหมาะกับวัสดุที่ไม่ต้องโดนน้ำ เช่น สติ๊กเกอร์ติดสินค้าขนม สติ๊กเกอร์บอกวันหมดอายุ สติ๊กเกอร์ติดผลไม้ เป็นต้น

  • สติ๊กเกอร์พีพี (PP Sticker)

ที่นิยมใช้มี 3ชนิด คือ ใส ขาวเงา และด้าน สามารถโดนน้ำได้ 100% มีความเรียบเนียน และสวยงามกว่าชนิดอื่น จึงมีราคาแพงกว่าPVC มีความวาว เนียนสวย เหมาะกับนำไปใช้ติดฉลากสินค้าที่เน้นคุณภาพ เช่น สติ๊กเกอร์ติดเครื่องสำอาง สติ๊กเกอร์ติดขวดแชมพู เป็นต้น

  • สติ๊กเกอร์พีวีซี (PVC Sticker)

มีความคงทน นิยมใช้กับงานที่ต้องโดนน้ำ หรือโดนแสงแดดเป็นเวลานาน สามารถทนความร้อนได้ถึง 40-60 องศาเซลเซียส แต่ถ้าโดนมากกว่า 40องศาเซลเซียส สติ๊กเกอร์จะเริ่มหดตัวและเกิดรอยย่นได้ เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความทนทาน เช่น สติ๊กเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ถังน้ำมัน สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์ เป็นต้น


สรุปใจความสำคัญก็คือ

⁃ สติ๊กเกอร์กระดาษ เป็นสติ๊กเกอร์ที่ราคาถูกที่สุด แต่ไม่สามารถกันน้ำได้

⁃ สติ๊กเกอร์ PP เป็นสติ๊กเกอร์เนื้อพลาสติก กันน้ำได้ 100% สามารถแช่ช่องแข็งในตู้เย็นได้ เหมาะสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สามารถ ใช้กับขวดที่มีความโค้ง หรือนูนได้ เนื่องจากอาจเกิดรอยยับ

⁃ สติ๊กเกอร์PVC เป็นเนื้อพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น กันน้ำได้100% เหมาะกับขวดที่มีความโค้งหรือนูน เช่น หลอดบีบ หรือ ขวดที่มีความโค้งเหมือนหลังเต่า